Warning: The magic method Hugeit_Slider::__sleep() must have public visibility in /home/biocerti/public_html/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 262

Warning: The magic method Hugeit_Slider::__wakeup() must have public visibility in /home/biocerti/public_html/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 264
Новини – БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД Skip to main content
Category

Новини

Нов регламент от 2022 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

By Новини

На 1 януари 2022 г. влиза в сила нов регламент на ЕС № 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Този регламент заменя Регламент № 834/2007 и № 889/2008.

За по-подробна информация: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_bg

Нормативни документи приложими от 01.01.2022 г.:

Изменение на (ЕС) 2018/848. Отнася се до: за изменение на част I от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на небиологичен и на произведен при преход към биологично производство растителен репродуктивен материал

 • (ЕС) 2020/427
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Обхваща определени подробни правила за производство на биологични продукти
 • (ЕС) 2021/642
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Отнася се за: определена информация, която трябва да бъде предоставена на етикета на биологични продукти
 • (ЕС) 2021/715
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Отнася се до: правилата за групи оператори
 • (ЕС) 2021/716
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Обхваща: правилата за биологично производство за покълнали семена и глави от цикория, за фуражи за някои животни от аквакултури и за третиране с паразити в аквакултурите
 • (ЕС) 2021/1006
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Отнася се до: модела на сертификата

Правилата за производство и контрол, произтичащи от новия регламент на ЕС за органични продукти, все още се разработват. Следното, свързано с правилата за производство, обаче вече е публикувано в Официален вестник на ЕС:

 • (ЕС) 2020/464
  Допълнение към (ЕС) 2018/848. Опасения: документите, необходими за обратно признаване на периоди в контекста на преобразуването, производството на биологични продукти и информацията, която трябва да бъде предоставена от държавите -членки
 • (ЕС) 2020/2146
  Допълнение към (ЕС) 2018/848 по отношение на изключителните производствени разпоредби, например в случай на (природни) бедствия
 • (ЕС) 2021/279
  Допълнение към или (ЕС) 2018/848 относно контрола и други мерки, осигуряващи проследимост и съответствие в биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.
 • (ЕС) 2021/771
  Допълнение към (ЕС) 2018/848. Отнася се до: специфични критерии и условия за административен и официален контрол на групи оператори
 • (ЕС) 2021/1189
  Допълнение към (ЕС) 2018/848. Обхваща производството и търговията с растителен репродуктивен материал от биологично хетерогенен материал от определени родове или видове.
 • (ЕС) 2021/1165
  Относно разрешаването на определени продукти и вещества за употреба в биологичното производство и изготвянето на списъците на тези продукти и вещества

Прието ново изменение на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

By Новини

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за обнародването на ново изменение на 12.03.2021 г. на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Наредба № 4 от 24.02.2015 изм. 13.03.2021 г.

Обнародвана е новата НАРЕДБА № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата за биологично земеделие

By Новини

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за обнародването на НАРЕДБА № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.

Тази Наредба влиза в сила от 11 ноември 2018г. и отменя Наредба № 1 от 7 февруари 2013г.

„БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН“ ЕООД обявява работна позиция за – Инспектор биологично производство

By Новини

„БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН“ ЕООД обявява работна позиция за – Инспектор биологично производство

Описание на длъжността:

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в област Аграрни науки (Агрономство, Растителна защита, Зооинжинерство и др.), да притежават минимум 2 години професионален опит в сферата, да познават добре законодателството във връзка с биологичното производство, да притежават шофьорска книжка и да имат желание и възможност да пътуват в цялата страна.

 

Владеене на английски език, както и познания по безопасност на храните и системи за управление на качеството са предимство.

 

Автобиографии ще се приемат до 30.04.2018г.

 

Кандидатите се насърчават да изпратят и кратко описание на подготовката си, образованието и евентуалния практически опит, както и своите очаквания за предлаганата работа.

 

Компанията предлага:

– Отлични условия за работа в млад и динамичен екип;

– Трудов договор.

 

Очакваме Вашите документи/Автобиография, актуална снимка.

След първоначален подбор по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички документи на кандидатите са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.