All Posts By

biocertification

Прието ново изменение на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 “БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

By Без категория No Comments

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за обнародването на ново изменение на 12.03.2021 г. на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 “БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Наредба № 4 от 24.02.2015 изм. 13.03.2021 г.

Обнародвана е новата НАРЕДБА № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата за биологично земеделие

By Без категория No Comments

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за обнародването на НАРЕДБА № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.

Тази Наредба влиза в сила от 11 ноември 2018г. и отменя Наредба № 1 от 7 февруари 2013г.

“БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН” ЕООД обявява работна позиция за – Инспектор биологично производство

By Без категория No Comments

“БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН” ЕООД обявява работна позиция за – Инспектор биологично производство

Описание на длъжността:

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в област Аграрни науки (Агрономство, Растителна защита, Зооинжинерство и др.), да притежават минимум 2 години професионален опит в сферата, да познават добре законодателството във връзка с биологичното производство, да притежават шофьорска книжка и да имат желание и възможност да пътуват в цялата страна.

 

Владеене на английски език, както и познания по безопасност на храните и системи за управление на качеството са предимство.

 

Автобиографии ще се приемат до 30.04.2018г.

 

Кандидатите се насърчават да изпратят и кратко описание на подготовката си, образованието и евентуалния практически опит, както и своите очаквания за предлаганата работа.

 

Компанията предлага:

– Отлични условия за работа в млад и динамичен екип;

– Трудов договор.

 

Очакваме Вашите документи/Автобиография, актуална снимка.

След първоначален подбор по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички документи на кандидатите са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.