ПАРТНЬОРИ

Био Сертификейшън ЕООД е член в AACAB- Асоциация на акредитираните органи за за оценка на съответствието (ААООС) е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

ЕМ ДЖИ ГЛОБАЛ ООД е мултиакредитиран орган за сертификация от редица национални акредитационни органи, някои от които са: UKAS, ИА БСА и други, съгласно международните стандарти на ISO и други международно възприети спецификации; обучение и инспекционна дейност. Изтеглете портфолиото

КОНТРОЛТЕСТ ООД е добре позната на Българския и международен пазар с изпълняваните услуги в областта на разрушаващият и безразрушителен контрол на качеството за продукти, материали и съоръжения, диагностика и контрол на електрически уредби и съоръжения, както и технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО). От 2012г. компанията е нотифициран орган за оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане съгласно директива 2010/35/ЕС. Фирмата има клонове в България, Северна Македония, Хърватска.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

Центърът за риск политика в хранителния сектор и туризма Ви кани да вземе участие в курса за Квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI), който ще се проведе на 03-05.02.2020 г. в гр. София

Обучението е насочено към мениджъри, консултанти, служители по качество и безопасност на храните и преработватели, които желаят да придобият компетентност като PCQI, чрез участие в одобрен от FDA (Food and Drug Administration) курс. Съгласно изискванията на Food Safety Modernization Act (FSMA) планът за безопасност на храните трябва да е разработен или проверен от PCQI, като това лице има задължението да извършва валидации и актуализации на Плана за безопасност.

Програмата и материалите за курса са разработени Food Safety and Preventive Control Alliance
(FSPCA) и изпълняват ролята на “стандартизирана учебна програма”, одобрена от FDA. Темите, включени в курса, целят придобиването на задълбочени познания за регулаторните изисквания на FSMA относно Добрите производствени практики, анализът на опасностите и риск-базираният превантивен контрол. В структурата на курса са включени и практически упражнения за разработване на План за безопасност на храните.
На успешно завършилите участници ще бъде издаден FSPCA Сертификат за PCQI, издаден от AFDO (Association of Food and Drug Officials).

Препоръчително е участниците да имат познания в областта на Добрите производствени практики и НАССР – системите с цел по-добро разбиране на презентационния материал.
Лектор на курса ще бъде г-жа Деница Костова, Водещ Инструктор, Сертификат № 5be2e766.
За допълнителна информация и записване можете да се свържете с нас на: dkostova@erpi.be;
+359 885 144 221.

На посочения линк на сайта на Европейския институт за риск политика също може да направите записване за предстоящото обучение за Квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI).   https://erpi.be/product/erpi-course-pcqi/