All Posts By

bladerulzzz

Обнародвана е новата НАРЕДБА № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата за биологично земеделие

By Без категория No Comments

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за обнародването на НАРЕДБА № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.

Тази Наредба влиза в сила от 11 ноември 2018г. и отменя Наредба № 1 от 7 февруари 2013г.

"БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН" ЕООД Контакти: гр. Пловдив, п.к. 4003, район Северен, ул. „Сливница“ №6A, ет. 3, ап. офис №1, E-mail: info@biocertification.eu тел. 032/214242, мобилен тел:0888578047