ОРГАН ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ В ПРОЦЕС НА АКРЕДИТАЦИЯ

Био Сертификейшън е орган за сертификация и контрол на биологични продукти от растителен и животински произход. Услугите които предлага Био Сертификейшън са качествени и на достъпни цени, извършени от квалифицирани профисионалисти.Екипът на Био Сертификейшън е млад и амбициозен, чиито стремеж е към развитие и популяризация на биологичното производство .

Био Сертификейшън е дружество с ограничена отговорност, създадено от физически лица, работещи в сферата на биологичното земеделие.

dreamstime_xxl_27533578