Skip to main content

Продукт „СУДЖУК ТЪРНОВСКИ“/ „ТЪРНОВСКИ СУДЖУК“ – храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ)

By 26.05.2023октомври 5th, 2023Новини

В брой: 46, от дата 26.5.2023 г. на ДЪРЖАВАЕН ВЕСТНИК е обнародвана Заповед № РД-09-468 от 25 април 2023 г.с която „Био Сертификейшън“ ЕООД получава разрешение за осъществяване на контрол за съответствие със спецификацията на храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) „СУДЖУК ТЪРНОВСКИ“/ „ТЪРНОВСКИ СУДЖУК“.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=194839

 Кандидатите/ оператори желаещи да получат сертификация за този продукт могат да подадат  заявление по образец с придружаващата документация и да се свържат със служител на Био Сертификейшън ЕООД.