Warning: The magic method Hugeit_Slider::__sleep() must have public visibility in /home/biocerti/public_html/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 262

Warning: The magic method Hugeit_Slider::__wakeup() must have public visibility in /home/biocerti/public_html/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 264
Продукт „ЛУКАНКА ТРОЯНСКА“/„ТРОЯНСКА ЛУКАНКА“  – храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) – БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД Skip to main content

Продукт „ЛУКАНКА ТРОЯНСКА“/„ТРОЯНСКА ЛУКАНКА“  – храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ)

By 02.04.2023юни 11th, 2024Новини

В брой: 29, от дата 31.3.2023 г. на ДЪРЖАВАЕН ВЕСТНИК е обнародвана Заповед № РД-09-230 от 8 март 2023 г.с която „Био Сертификейшън“ ЕООД получава разрешение за осъществяване на контрол за съответствие със спецификацията на храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) „ЛУКАНКА ТРОЯНСКА“/„ТРОЯНСКА ЛУКАНКА“.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=189388

Кандидатите/ оператори желаещи да получат сертификация за този продукт могат да подадат  заявление по образец с придружаващата документация и да се свържат със служител на Био Сертификейшън ЕООД.