Био сертификейшън ЕООД предлага курсове за обучение, които предоставят възможност за повишаване знанията и квалификацията на заинтересованите фирми и техните служители.
Възможни са два варианта на обучение – еднодневен и двудневен.
Еднодневния курс предлага за запознаване с изискванията на съответния стандарт.
Двудневния курс предлага обучение на вътрешни одитори по стандартите, като вторият ден се преподават и изискванията на стандарта ISO 19011 за провеждане на одити.

Стандартите, по които Био сертификейшън ЕООД предлага курсове за обучение са:

  • ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството;
  • ISO 22716 – Добри практики в козметичната индустрия;
  • ISO 22000:2018 – Системи за управление на безопасността на хранителните продукти;
  • ISO 14001:2015 – Системи за управление на околната среда.

Допълнително, при интерес, може да се организира и курс за запознаване с изискванията за устойчивост (ESG), който касае управленските, социалните и аспектите по опазване на околната среда.