• „БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН“ ЕООД
  • Контакти: гр. Пловдив, п.к. 4003, район Северен, ул. „Сливница“ №6А, ет. 3, ап. офис №1
  • Тел: 032/214242;
  • мобилен тел: 0888578047
  • За  информация: info@biocertification.eu
  • За контакт с инспектор: inspector@biocertification.eu
  • Управител: office@biocertification.eu